Nákupní řád

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka, uzavření smlouvy
 3. Dodací podmínky, termíny
 4. Platební podmínky, ceny za doručen
 5. Reklamace, vrácení zboží
 6. Dopravní podmínky
 7. Provozovatel obchodu
   

I. Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro objednání zboží ze sortimentu uvedeného na internetové stránce www.cubasi.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jejích zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy. 

II. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých, objednávkovým formulářem požadovaných údajů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
 2. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží  v minulosti či jinak se nezachoval korektně k prodávajícímu při předchozí objednávce.

III. Dodací podmínky, termíny

 1. Místem plnění je adresa kupujícího uvedená v objednávkovém formuláři. Zboží bude dodáno dle volby kupujícího. Dodání zboží je uskutečněno zasláním, předáním objednávky dle zvoleného způsobu dopravy kupujícím. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí. 
 2. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po přijetí objednávky. Doba dodávky je cca 7 - 14 pracovních dnů. Dle skladových zásob.

IV. Platební podmínky, ceny za doručení

 1. Kupní cena je splatná při převzetí objednávky. V případě, že je zboží placeno převodem na účet prodávajícího, je zboží expedováno až po připsání prodejní ceny na účet prodávajícího. Ceny poštovného a dopravného jsou paušální. Při objednávce nad 2000,- Kč i s DPH je přeprava zdarma !
  Do ciziny účtujeme poštovné či přepravné dle aktuálních tarifů pro příslušnou zemi.

Expediční náklady:
K ceně nákupu budou připočítány expediční náklady dle této tabulky

Česká republika

Dopravné při ceně nákupu do 1000,- Kč s DPH

95,- Kč s DPH

Dopravné při ceně nákupu mezi 1000 - 2000,- Kč s DPH

148,- Kč s DPH

Osobní odběr

zdarma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Slovensko

Dopravné při ceně nákupu do 1200,- Kč s DPH

250,- Kč s DPH

Dopravné při ceně nákupu mezi 1200 - 2000,- Kč s DPH

148,- Kč s DPH (jako v ČR !!)

Dopravné při ceně nákupu nad 2000,- Kč s DPH

zdarma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ostatní zahraničí

Expediční náklady počítáme dle aktuálních cen České pošty. Pro bližší informace nás kontaktujte.

 1. Poštou zasíláme pouze menší balíky s obrazy do velikosti 50 x 40 cm včetně rámu a pod. rozměry.  Zohledněte tuto podmínku při výběru dopravy objednávaného zboží !

  Všechny ceny za doručení jsou i s DPH. Balné neúčtujeme.

 

V. Reklamace, vrácení zboží

 1. Prodávající nebude distribuovat zboží v rozporu s platnými právními předpisy, zboží s prošlou záruční dobou či jinak poškozené či znehodnocené. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím či skladováním zboží zákazníkem. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a cislem dokladu od dodávky zboží. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu do 30 ti pracovních dnů. 
 2. Zboží je možné bez důvodu udání vrátit prodávajícímu do 14 dnů (od data expedice zboží). Prodávající za takto převzaté zboží vrátí kupujícímu částku vynaloženou při jeho nákupu, poníženou o vynaložené dopravní, balící a manipulační náklady ( 200,- Kč/obraz). Kupující je povinen bezpečně a odpovídajícím způsobem doručit (tak aby nedošlo k poškození) zboží na vlastní náklady prodávajícímu. Možnost vrácení peněz zaniká v případě, že kupující poruší ochranný obal zboží.
 3. V případě poškození přepravního balení objednávku nepřebírejte a ihned nás informujte o této skutečnosti. 
 4. Provozovatel může objednávku zrušit pouze v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě zrušení objednávky Vás neprodleně kontaktujeme a navrhneme řešení. 
 5. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit  u prodávajícího e-mailem na adresu  info@cubasi.cz ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj.  o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o postupu a vyřízení reklamace. 

VI. Dopravní podmínky

 1. Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní služby  nebo prostřednictvím České pošty. Doba dodání je max. 24 hodin u přepravní služby (po expedici od prodejce) do dvou až tří dnů u ČP. V případě přepravní služby je zásilka dopravena přímo na Vaši adresu v době od 8:00 do 18:00, v  nepřítomnosti pak dostáváte oznámení o doručení a můžete si domluvit čas a datum převzetí. Předem o zaslání balíku informujeme mailem případně SMS pokud kupující uvede v objednávce jako kontaktní mobilní telefon. Mobilní telefon preferujeme.
 2. Vyplněním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek, jakož platnou výši ceny objednaného zboží
  (včetně dopravních nákladů). Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákona dohodli, že není-li
  obchodními podmínkami zde uvedenými výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

 

 

VII. Provozovatel obchodu

         

FABRICA CZ s.r.o.
V Jámě 3/699
110 00 Praha 1

IČO: 26441322
DIČ: CZ26441322

 

 

 

V případě Vašich dalších dotazů nebo nejasností nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@cubasi.cz